Son Depremlerin Listesi:

Tüm listeyi gör

Telif Haklarιmιz

ızmit Depremi (1999)'nin ardından derlenen ve olası depremler için de derlenecek olan depremlere öncü sıra dışı doğa olaylarını bilimsel olarak araştırmak üzere kurulan www.sismiksiren.com’un oluşumunun temel fikri, 'Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar (2001, "GıRış" Bölümü, sayfa 2)' adlı kitabımızda, ülkemizde ilk kez şu paragrafla ortaya atılmıştı. "Türkiye’de gerek Kocaeli Depremi ve gerekse daha önce yaşanan depremler öncesinde ya da deprem sırasında pek çok anormal olay gözlenmiş olmasına karşın, bu tür verilerin geniş çapta derlendiği bir kaynağa ulaşmak olanaksızdır. Bu tür bilgiler, ancak depreme tanık olmuş kişilerle tek tek görüşülebilirse toplanabilir. Deprem tanıklarının gözlemlerinin yanı sıra, ileri bölümlerde sıralanan bazı bilimsel yöntemleri kullanarak, duyarlı ölçüm aletleri ile donatılmış projeler yoluyla depremleri önceden tahmin etme çalışmalarına ilişkin veriler de kullanılmaktadır. Ancak bu verilere anında ulaşmak güçtür. Bu açıdan bakıldığında, tanık olunan olayların derlenmesiyle oluşturulacak bir veri tabanı, bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara ışık tutacak nitelikte olabilir. Buna karşın, bu olayların tek tek gözlemi ile olası bir depremin yerini, büyüklüğünü ve zamanını saptamak çok güçtür”. 

Diğer taraftan, aynı kitabın “DEğERLENDıRME VE SONUç” Bölümü (sayfa 85-86)’nde ise, farklı bilim dallarından uzmanların oluşturduğu bir "BıLıM KURULU"nun gerekliliği de ilk kez şu cümlelerle dile getirilmiştir: Japonya gibi, granit bir kayaç yatağı üzerindeki Türkiye'de de şiddetli elektromagnetik pulslar üreten bir bölge olabilir ve böylece pek çok sıra dışı olay, deprem öncesinde her iki kültür için de yinelenebilir. Buna karşın, Jeoloji ve Sismoloji’nin yanı sıra Fizik, Biyoloji, Tıp, Kimya, Elektronik gibi farklı disiplinlerin ortak yorumunu gerektiren sıra dışı olaylar, depremin dış merkezinin jeolojik özelliklerinden dolayı her büyük deprem öncesinde aynen gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle, olayları tek tek değerlendirerek olası bir depremi öngörmek yerine, olayların tümünü derleyerek bilgi bankası oluşturmak ve sonra da yangın önleme yönetimi ile yerel hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, balık halleri ve halk arasında bilgi alış-veriş sistemini kurmak gerekir. Böylece, hem deprem ana süreci üzerine yapılacak daha ayrıntılı çalışmaları yönlendirmek hem de olasılı depremleri önceden bilerek sebep olacakları can kayıplarını ve hasarları en aza indirmek mümkün olacaktır".

Bu gereksinimle, ülkemizde ilk kez bu sitede oluşturulan BıLıM KURULU'nda farklı  bilim dallarının uzmanı olan ve bu araştırmalara gerçekten gönül veren araştırmacılar yer almaktadır.  ılgilerinize sunduğumuz  www.sismiksiren.com  sitesini kullanmakla aşağıda yazılı maddelerde yer alan bütün şartları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Bu metinde "site" ifadesi,  www.sismiksiren.com adresinde yayınlanan web sitesinin yanısıra, bu sitenin yazarı, tasarım ve uygulayıcıları, içerik sağlayıcıları, editörleri, ve konuk yazarları anlamında kullanılmıştır:

1. Site içeriğinin tümü; her türlü metin, resim, fotoğraf, grafik, logo, şekil, çizim, klip, canlandırma, video kayıtları, yazılımlar, program kodları; görsel tasarım, teknik tasarım ve içerik tasarımı; bilgi mimarisi, derleme, düzenleme ve kurgusu dahil (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü haklar münhasıran 'sismiksiren'e ve sitenin içerik sağlayıcılarına aittir.

2. Siteye kayıtlı üyelerin ve tüm ziyaretçilerin, sitenin interaktif servislerini kullanarak postaladıkları soru, anket cevabı, öneri vs. her türlü mesajın dijital ortamlar dahil, her türlü çoğaltımı, basılı materyallere dönüştürülmesiyle ilgili haklar ticari olanlar da dahil olmak üzere münhasıran www.sismiksiren.com 'a aittir.

3. Site ile ilgili her türlü hak ilgili T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

4. Sitede yeralan unsurlardan herhangi birinin www.sismiksiren.com 'un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir ortama aktarılması, yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

5. Yukarıda aktarılan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla, kullanıcılar kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için içeriği kullanabilirler ve bilgisayarlarına indirebilirler.

6. Site’nin kayıtlı üyesi olmak kullanıcının yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmasına izin vermez.

7. Site adı ve logosu ile sismiksiren'in tüm grafik, logo ile mal ve hizmet tescilli markalar olup, başkaları tarafından hiç bir surette kullanılamaz. Kullanıcıların zihinlerinde karışıklığa yol açacak, iktibas oluşturacak, itibar zedeleyecek şekilde bu markaların benzerleri oluşturulamaz.

Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlali durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkı saklıdır.

Site yönetimi olarak vurgulamalıyız ki; üyelerimizin üyelik formunda bildirdiği tüm kullanıcı bilgileri saklı tutulacak ve üyelerimizin e-posta adresleri üçüncü şahıslara kesinlikle verilmeyecektir.

Gerek burada yer alan kurallar, gerekse yukarıda belirtilen diğer anlaşmalardaki hususlar ya da başka herhangi bir konu ile ilgi olarak soru, bildirim, eleştiri ve önerilerinizi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-posta adresimize iletmenizi rica ederiz.