Hakkιmda

  

 

 

Adı ve Soyadı: Ülkü Ulusoy  
 
Doğum yeri: Kayseri

Bildiği diller : İngilizce

ış adresi: Hacettepe ünv., Müh Fak., Fizik Müh. Böl., 06800  Beytepe/Ankara 

Tel: 0312 297 61 79

e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 Eğitim durumu  

Yer (Yıl) 

ünvan

Öğretim üyesi

Öğretim üyesi

Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl. (2007-)

Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl. (2000-2007)

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Öğretim üyesi

Osaka University, Department of Earth and Space Sciences, Quantum Geophysics Lab., Osaka, Japonya (1998-99)

PostDoktora

Öğretim üyesi (14.10.97)

Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl. (1997-2000)

Yrd.Doç.Dr.

AraştırmaGörevlisi 

 Hacettepe ünv., Nükleer Bilimler Enstitüsü (16.01.96-14.10.97)

Dr.

AraştırmaGörevlisi 

Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl. (1988-07.12.95) 

Dr. 

AraştırmaGörevlisi (30.07.86)

Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl. (1985-29.09.87)

Yük. Müh

Üniversite

Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl., Ankara (1979-85)

Müh.

Lise

Gazi Lisesi, Ankara (1976-79)

 
  
YAYIN LİSTESİ
 

 

33. N.E.Whitehead and Ü.Ulusoy, 2019. "Blue Sky at Midnight - Earthquake Light", Turkish J Earth Sci, 2019, v. 28, no. 1, p. 171-186.

32. N.E.Whitehead and ü.Ulusoy, 2015. "Origin of Earthquake Light Associated with Earthquakes in Christchurch, New Zealand, 2010-2011", Earth Sci. Res. J. Vol. 19, No. 2 (December, 2015): 113-120.

31. ülkü Ulusoy, Gül Anbar, Serdar Bayarı, Tonguç Uysal, 2014. "ESR and 230Th / 234U dating of speleothem from Aladağlar Mountain Range (AMR) in Turkey", Quaternary Research, 81, no:2, 367-380.

30. Burçin Erdoğu, Tonguç Uysal, Onur özbek, ülkü Ulusoy, 2013. "Speleothems of çatalhöyük, Turkey",  Mediterranean Arhaeology and Archaeometry, 13, no: 1, 21-30. 

29. N.E.Whitehead and ü.Ulusoy, 2013. "Macroscopic anomalies before the September 2010 M7.1 earthquake in Christchurch, New Zealand", Natural Hazards and Earth System Sciences, 13: 167-176.

28. N.E.Whitehead and ü.Ulusoy, Oct. 2010. Report: "Are there valid publicly-reported precursors of the Christchurch Erthhquake? With some notes on Earthquake Light" http://www.chchquake.co.nz/chchquakereport.doc.

27. B. Erdoğu, ü. Ulusoy, O. özbek, "çatalhöyük Speleothem Projesi" raporu, TüBıTAK (SOBAG), proje no: 108K436, 2009-2012.

26. ü. Ulusoy and M. Ikeya, Retrospective Statements on Unusual Phenomena Before the Izmit (Turkey) Earthquake (M7.4, August 17, 1999) and Their Relevance to Earthquake Forecast, Part 1, Chapter 1, pp. 3-53,  Future Systems for Earthquake Early Warning, Nova Science Publishers, New York-USA, 2008.

 25. ü. Ulusoy, S.Bayarı,, G.Anbar, N.özyurt, "Mağara çökellerinin ESR ile yaş tayini ve bu çökellerin mikro-jeokimyasal analiz ile de incelenerek paleo-iklim koşullarının araştırılması" raporu, TüBıTAK (çAYDAG), proje no: 104Y203, 2004-2007.  

24. ü. Ulusoy and G. Anbar, Thermal Properties of the ESR Centres in Speleothem Samples, 2007, 6th International Conference of the BPU Union, American Institute of Physics, CP899 752.

23. ü. Ulusoy, Halkın ‘Deprem Habercileri’ Olarak Bildirdiği Olaylar Gerçek midir?, World Year of Physics 2005-Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, (CD).  

22. Ulusoy, ü. , Ikeya, M., 2005, Deprem Haberciliğinde Yeni Gelişmeler, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, (CD). 

21. Whitehead, N.E., Ulusoy, ü., Asahara, H., Ikeya, M., 2004, Are any public-reported earthquake precursors valid?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 4: 463-468. 

 

20. Ulusoy, ü., 2004 b, ESR Studies of Anatolian Gypsum, Spectrochimica Acta Part A: 60, 1359-1365. 

 

19. Ulusoy, ü., 2004 a, ESR Dating of Faults:North Anatolian-Turkey and Nojima-Japan Faults, Quaternary Science Reviews, 23, 161-174.   

 

18. Ulusoy, ü., 2003, ESR Studies of a Quartz Single Crystal from the Menderes Massif-Turkey, Turkish Journal of Physics, 27, 4, 263-269. 

 

17. Ulusoy, ü., 2002, ızmit Depreminde Deniz Yarılması ve Musa Olayı, Jeofizik Bülteni, yıl: 14, sayı  41-42, 59-65. 

 

16. Ulusoy, ü., 2002, The Investigation of ESR Dating by Using Alpha Rays, The Society of ESR Applied Metrology, Advances in ESR Applications, v. 18, pp. 163-166. 

 

15. Ikeya, M., Satoh, H., Ulusoy, ü. and Kimura, R., 2002, Split sea and walls of water-Moses’ phenomenon at the Izmit Earthquake,Turkey, Proc. Jpn. Acad., vol 78, Ser B, No. 2, 24-29. 

 

14. Ikeya, M., Matsumoto, H. and Ulusoy, ü., 2000,   Electromagnetic Nature of Unusual Phenomena Before Earthquakes and Their Use for Short-Term Warning:Kobe, Izmit and Taiwan Earthquakes, 31st International Geological Congress, B-9 Special Session on New Perspective of Earthquake Prediction, 10 August 2000 (CD).  

 

13. Ulusoy, ü., Ağustos 2000, Yeni Bir Bakış Açısı: Depremlerden önce Yaşanan Sıradışı Olaylar ve Deprem Haberciliği, Jeofizik Bülteni, sayı 37.   

 

12. Gamal M. Hassan, ülkü Ulusoy and Motoji Ikeya, 2000, Radical Formation in Lithium and Magnesium Oxalate, Jpn. J. Appl. Phys., v. 39, pp. 6236-6242.   

 

11. Ulusoy, ü. and Ikeya, M., 2000, ESR Studies of Sepiolites, Appl. Magn. Res., 18, 537-548. 

 

10. Ulusoy, ü., 2000, ESR Dating of a Quartz Single Crystal from the Menderes Massif-Turkey, Appl. Radiat. Isot., v. 52, 1363-1370.  

 

9. Ulusoy, ü., 2000, Sepiyolitlerin Işınlama ışlemlerine Duyarlılığının ve Isıl özelliklerinin ESR Yöntemiyle ıncelenmesi, AMF 2000 Bildiri Tam Metinleri, (III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2000), Atatürk ünv., Erzurum.  

 

8. Tokiyoshi Matsuda, ülkü Ulusoy, Motoji Ikeya, 1999, ESR study of radicals adsorbed on sepiolite surface, Advances in ESR Aplications, vol. 15, Okayama, Japan (Japonca).  

 

7. Ulusoy, ü., Kaptan, Y. and Apaydın, F., 1996, ESR Dating and Thermal Behaviour of the Al and Ti Centers in Quartz, Turkish Journal of Physics, v. 20, no: 10, 1141- 1148.  

 

6. Ulusoy, ü. and Apaydın, F., 1996, ESR Studies and ESR Dating of Quartz Collected from Kapadokya, Turkey, Appl. Radiat. Isot., v. 47, No. 11/12, pp. 1405-1407.  

 

5. Ulusoy, ü., 1995, Kuvars Minerallerinin ESR Yöntemiyle ıncelenmesi ve Tarihlenmesi, Doktora Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. Apaydın), Hacettepe üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.  

 

4. Apaydın, F., Kaptan, Y. ve Ulusoy, ü., 1994, Kapadokya Yöresi Jeolojik Minerallerin Magnetik özelliklerinin ESR Yöntemiyle Araştırılması ve Tarihlenmesi, TüBıTAK, TBAG 1109, Ankara.  

 

3. Apaydın, F. and Ulusoy, ü., 1989, ESR  Studies  of  Heated Modern Wheat Grains and Determination of MTPH Archaeological Materials Collected from Eskiyapar and ıkiztepe, Doğa, v.13, no.3. 

 

2. Apaydın, F. and Ulusoy, ü., 1988, ESR Studies of Free Radicals Obtained in Heated Modern Wheat Grains, TüBıTAK Aksay ünitesi, Arkeolojik Eserlerin Spektroskopik ve Analitik Yöntemlerle ıncelenmesi, Bilimsel Toplantı Bildirileri I, ODTü, Ankara. 

 

1. Ulusoy, ülkü, 1987, Ham ve Arkeolojik Buğday Tanelerinin Magnetik özelliklerinin EPR Yöntemiyle ıncelenmesi, Yük. Müh. Tezi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. F. Apaydın), Hacettepe üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 

 

KıTAP

4. Ikeya, M. , 2011, "Hayvanlar Bize Ne Anlatmaya çalışıyorlar?" , çocuklar için elektronik kitap, www.sismiksiren.com, dilimize çeviri: ü. Ulusoy. 

3. Ulusoy, ü. ve Ikeya, M., 2009, Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar, 281 sayfa, Neyir Matbaacılık, Ankara, 2. baskı. 

2. ü. Ulusoy (Editor) and H. K. Kundu (Co-Editor), 2008, Future Systems for Earthquake Early Warning, Nova Science Publishers, p.220, NewYork-USA, 2008. (Kitap, Nova Yayınevinin "doğal afetler" dalındaki kitaplar içinde en çok satan (best seller) kitap konumundadır.   

1. Ulusoy, ü. ve Ikeya, M., 2001, Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar, 297 sayfa, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Kültür Eserleri Dizisi/310, Neyir Matbaacılık, Ankara. 

 

 
 
 
 
 
 Katıldığı Kurslar ve Sempozyumlar

 Yer 

 Yıl
       
37. ü. Ulusoy, Akademik Hikayem, Davetli Konuşmacı, Girls Can STEM, Uçan Süpürge Kadın ıletişim ve Araştırma Derneği, 8.3.2017, CerModern, Sıhhıye, Ankara. 

 Ankara

2017

37. ü. Ulusoy, N.E. Whitehead, "Büyük Depremlerin Habercileri ve ılgili Deneysel Gözlemler (Precursor Statements of the Large Earthquakes and Related Experimental Observations", oral presentation (10.06.2015, 14:40-15.00), oturum başkanı (chairman) (12.6.2015, 09:30-10:30), 5th International Earthquakes Symposium, Kocaeli, 10-12 June 2015.

Kocaeli

 2015

36. ü. Ulusoy, Z.Zhao, T.Uysal, O.özbek, B.Erdoğu, "Electron Spin Resonance (ESR) studies and U-series dating of the caves around çatalhöyük Archaeological Site in Turkey", oral presentation (20.11.2012, 11:20-11.40), 3rd Asia Pasific Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance dating: including non-dating applications of Luminescence and ESR, Okayama, Japan, 18-22 November 2012, 74 participants from 11 countries.

 

 Okayama-Japonya

2012 

35. ü. Ulusoy, "Attempt to explain seismo-meteorologic statements using mini-atmosphere model", oral presentation, chairman in the afternoon session of 24 October 2010, 1st International Conference of Disaster Preventation Technology and Management (DPTM 2010), College of Resource and Environmental Science, Chongqing, China, 23-25 October 2010.

 

 Chongqing-çin

 2010

34. ü. Ulusoy, "Depremlere öncü olarak gelişen sismo-meteorolojik olaylar ve mini atmosfer modeli", Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, ıstanbul üniversitesi, Fen Fakültesi, ıstanbul, 14-17 Eylül 2010.

 

ıstanbul

2010

33. ü. Ulusoy, "Bazı su hayvanlarının elektrik alan etkisindeki sıra dışı aktiviteleri ve depremlere öncü davranışlar", Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, ıstanbul üniversitesi, Fen Fakültesi, ıstanbul, 14-17 Eylül 2010.

 

 ıstanbul

2010

32. ü. Ulusoy, "Doğanın Sismik Uyarıları", Litosfer-Atmosfer-Manyetosfer-Güneş Bağlaşımı çalıştayı, Hacettepe üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Beytepe-Ankara, 22-24 Haziran 2009.  

 

 Ankara

2009

31. ü. Ulusoy, Jeolojik örneklerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Tarihlenmesi", IV. Ulusal Speleoloji Sempozyumu, Ankara üniversitesi, ATAUM-Ankara, 21-24 şubat 2008.

 

                     Ankara

2008

30. ü. Ulusoy, çağrılı Konuşmacı: “The Principles of ESR Spectroscopy as a dating method”, “What is the role of ESR or TL dating for other dating techniques?”, “ESR dating of the samples from volcanic areas or fault gouges to fossils by using radiation induced defects”, An International Summer School: Isotope Geochemistry and Geochronology of Tectonic Processes, MTA Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Marmaris-Muğla, Turkey, 17-22 September 2007. 

 

 Muğla

2007 

29. ü. Ulusoy, G. Anbar, S. Bayarı and N. özyurt, ESR (Electron Spin Resonance) Dating of the Paleoenvironment Archives Deposited in the Cave, XXVIII European Congress on Molecular Spectroscopy, ı.ü. 3-8 September 2006.

 

  ıstanbul

2006

28. G. Anbar and ü. Ulusoy, Thermal Properties of the ESR Centres in Speleothem Samples, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, ı.ü., Turkey, 22-26 August 2006.

 

  ıstanbul

 2006

27. Ulusoy, ü., “Son Depremlerin Sıra Dışı Olayları ve Depremleri Haber Al-ma”, Depremlerin önceden Belirlenmesi,  ıstanbul ünv. Jeofizik Müh. Böl. çarşamba Etkinlikleri (Bahar yarı yılı), 3 Mayıs 2006.

 

ıstanbul

2006

26. H.ü. Eğiticilerin Eğitimi Programı Etkinlikleri, H.ü. Beytepe, Ankara, (8-9) Nisan 2006.

 

Ankara

2006

25. Ulusoy, ü., "Halkın deprem habercileri olarak bildirdiği olaylar gerçek midir?", 2005, World Year of Physics 2005-Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005.

 

Muğla 

2005

24. Proje Yürütücüleri Proje Yönetimi çalıştayı, TUSSIDE (MEB-TüBıTAK Türkiye Sanayi Sevk ve ıdare Enstitüsü, Gebze, (22-26) Mayıs 2005.

 

Kocaeli

 2005

23. Ulusoy, ü. ve Ikeya, M., 2005, Deprem Haberciliğinde Yeni Gelişmeler, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 23-25 Mart 2005.

 

Kocaeli 

2005

22. Whitehead, N.E., Ikeya, M., Ulusoy, ü., 2003, The Importance of Statistical Analysis in Earthquake Prediction, The 1st International Workshop on Earthquake Prediction, 6-7 November 2003. 

Atina-Yünanistan 

2003

21. Ulusoy, ü., 2003, ESR Studies of Gypsum and Sepiolites from the Sakarya Formation in Turkey, 6th International Symposium on ESR Dosimetry and Applications, 12-16 October 2003. 

 

Sao Paulo-Brezilya 

2003

20. Ulusoy, ü., 2003, ESR Dating of Anatolian Gypsum, 8th International Workshop on “Electron Magnetic Resonance of Disordered Systems”-Section Applied EPR, 11-16 June 2003 (16 June 2003, Invited speaker), Chairmanship, (15 June 2003). 

 

Sofya (Boyana)-Bulgaristan 

2003

19. Ulusoy, ü., Deprem Habercisi Olaylar, Hacettepe ünv., Fizik Müh. Böl. Seminer Salonu, 26 Aralık 2001.

 

Ankara 

2001

18. Ulusoy, ü. and Ikeya, M., 2001, Fault Dating: The Comparision of ESR Ages of the Samples of North Anatolian and Nojima Faults, Third Asia-Pacific EPR-ESR Symposium (APES’01), 29 October-1 November 2001. 

 

Kobe-Japonya

2001

17. Ulusoy, ü., 2001, The Investigation of ESR Dating by Using Alpha-Rays, International Symposium on New Prospects of ESR Dosimetry and Dating, 25-27 October 2001. 

 

Osaka-Japonya 

2001

16. “Depremler önceden Belirlenebilir mi? Sempozyumu”, 2001, Oturum Yöneticisi:Yrd. Doç.Dr. O. Gündoğdu (JFMO ıst. şb. Bşk.), (Konuşmacılar: Psikolog A. Bağdu, Doç. Dr. ş. Barış, L. Canyaran, Doç Dr. R.N.çelik, Prof. Dr. H. Eyidoğan, Doç. Dr. M. Kadıoğlu, Prof. Dr. N. Orbay, Prof. Dr. A. öktem, Doç. Dr. K. Tuncer, Doç. Dr. ü. Ulusoy), 8.5.2001.

 

Yunus Emre Kültür Merkezi, Ataköy-ıstanbul 

2001

15. “Marmara’da Deprem Beklentisi ve Kestirim” Paneli, 2000, Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ercan   (JFMO Genel Başkanı), Doç. Dr. özdoğan Yılmaz  (Anatolian Geophysical, ıngiltere), Prof. Dr. ülben Ezen (Doğuş ünv.), Prof. Dr. şener üşümezsoy (ıstanbul ünv.), Doç. Dr. M. Kemal Tuncer (Boğaziçi ünv.), Yrd. Doç. Dr. ülkü Ulusoy (Hacettepe ünv.), 23-25 Kasım 2000. 
 

 

MTA-Ankara 

2000

14. Ikeya, M., Matsumoto, H. and Ulusoy, ü., 2000, “Electromagnetic Nature of Unusual Phenomena Before Earthquakes and Their Use for Short-Term   Warning: Kobe, Izmit and Taiwan Earthquakes”, International Geological Congress, B-9 Special Symposium on New Perspective of Earthquake  Prediction, (Tam metin CD’de), 10 August 2000.  

 

Rio de Janeiro-Brezilya 

2000

13. Ikeya, M., Ulusoy, ü. and Matsumoto, H., 2000,   “Electromagnetic Nature of Unusual Phenomena Before Earthquakes”, EOS, Transactions, Am. Geophys. Union, vol. 81, no. 22, WP155, S52E-10. Asia Pacific Meeting (AGU), 27-30 June 2000.


 

Tokyo-Japonya 

2000

12. Ulusoy, ü. ve Ikeya, M., 2000, “ESR Tarihleme  Yöntemi ıçin Yeni Bir örnek: Sepiyolitler”, III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 25-27  Mayıs 2000. 

 

Erzurum 

2000

11. Ulusoy, ü. and Ikeya, M., 1999, “Precursor Statements of the Turkish Earthquake in 1999: Comparison with those of the Kobe Earthquake”, The Seismological Society of Japan, 17-19 November 1999.


 

Sendai-Japonya 

1999

10. Tokiyoshi Matsuda, ülkü Ulusoy, Motoji Ikeya,  “ESR study of radicals adsorbed on sepiolite surface”, Advances in ESR Aplications, vol. 15, (Japonca), 1999. 
  

 

Okayama- Japonya 

1999

9. Ulusoy, ü. and Ikeya, M., 1999, “ESR Studies of Sepiolites in Turkey”, 9th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 6-10 September 1999.


 

Roma-ıtalya 

1999

8. Ulusoy, ü., 1998, “ESR Dating of a Quartz   Single Crystal from the Menderes Massif-Turkey” 14 th Workshop on ESR Metrology, 21 November 1998. 


 

Osaka-Japonya 

1998

7. Ulusoy, ü., 1998, “ESR Studies and Dating of a quartz single crystal from the Menderes Massif-  Turkey”, 5 th International Symposium on ESR  Dosimetry and Applications, Obninsk/Moscow, 22-26 June 1998.

 

Moskova-Rusya 

1998

6. Ulusoy, ü. and Apaydın, F., 1995, “ESR Studies and ESR Dating of the Quartz Collected From Kapadokya, Turkey”, 4 th International Symposium on ESR Dosimetry and Applications, 15-19 Mayıs 1995. 

 

Münih -Almanya

1995

5. College on Advanced Techniques in Archaeometry and Conservation of Works of Arts, ICTP (International Centre for  Theoretical Physics), International Atomic Energy Agency and United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 7-25 February 1994.

 

Trieste, ıtalya

1994

4. TFD 14. Ulusal Fizik Kongresi, Lefkoşa, 25-27 Ekim 1993.  .

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

1993

3. Investigations of Archaeological Works of Arts by the Techniques of Natural Science (Arkeolojik Eserleri Fen ve Doğa Bilimleri ile ınceleme),  Orta Doğu Teknik ünv. Sürekli Eğitim Merkezi, 19-23 Ekim, 1992.

 

ODTü, Ankara

1992

2. Apaydın, F. (çağrılı konuşmacı) ve Ulusoy, ü.,  “Modern buğday tanelerinde ısıtılarak elde edilen serbest kökçelerin ESR ile incelenmesi TüBıTAK AKSAY (Arkeolojik Eserlerin Spektroskopik ve Analitik Yöntemlerle ıncelenmesi), I. Ulusal Kollokyumu, 23-25 Kasım 1988.

ODTü-Ankara

1988

1. Spektroskopi  Yaz Okulu, Karadeniz Teknik ünv., Fen-Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, 5-16 Eylül 1988.

 Karadeniz Teknik ünv.-Trabzon

1988

 

öDüLLER

 

3.  Proje danışmanı: Ulusoy, ü., projede çalışan öğrenciler: M.Kıvanç, B.ü. Aydın.  “Depremlere öncü olarak gelişen deprem sisleri, deprem bulutları, deprem ışıkları ve sıra dışı artış gösteren aerosol yoğunlukları” başlıklı bitirme projesi, H.ü. Mühendislik Fakültesi tarafından 13-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen "7. Proje Sergisi"nde Fizik Mühendisliği Bölümü birincisi olarak seçilmiştir.  


2. Ulusoy, ü., “Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar” adlı eser, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti - Sedat Simavi Bilim ödülü”ne aday (26 Haziran 2002, Osaka ünv., Japonya) gösterildi.


1. Ulusoy, ü., 27 October 2001, The Investigation of ESR Dating by Using Alpha Rays, Excellent Abstract Award (by the Committee of the International Symposium on ESR Dosimetry and Dating), Osaka-Japonya.

 

 

ıDARı GöREVLER

 

1. Hacettepe üniversitesi "Akademik Etik Kurulu (şimdiki adı ile "Etik Kurul") kurucu ve üyeliği (Mart 2012-Eylül 2014)

2. Hacettepe üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü "Eğitim Komisyonu" üyeliği (12.03.2012-12.03.2015)  

 

 

BURSLAR ve DAVETLı ARAşTIRMACI

 

Konu: Deprem Habercisi Olaylar
Tarih: 8-17 şubat 2004
Davet eden kuruluş: Osaka üniversitesi-Japonya (Prof. Dr. Motoji Ikeya)
Giderleri karşılayan birim: Osaka üniversitesi, Handai Frontier Research Center (HFRC)-Japonya.      

 

Konu: Fayların ESR ile Tarihlenmesi: Kuzey Anadolu Fayı (Türkiye)  Japon Faylarıyla Karşılaştırılması
Tarih: 16 Kasım 1998-3 Temmuz 1999
Davet eden kuruluş: Osaka üniversitesi-Japonya (Prof. Dr. Motoji Ikeya)
Giderleri karşılayan birim: TüBıTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursları (BAYG-C).   

  

Konu: College on Advanced Techniques in Archaeometry and Conservation of Works of Arts
Tarih: 7-25 February 1994
Davet eden kuruluş: ICTP (International Centre for  Theoretical Physics), International Atomic Energy Agency and United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
Giderleri karşılayan birim: ICTP, Trieste-ıtalya. 

 

DığERLERı

 

I. ARAşTIRMA DENEYıMı:  Atom ve Molekül Fiziği, Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi (Modern ve Arkeolojik buğday tanelerinin magnetik özellikleri, volkanik bölgeler, metamorfik kayaçlar, kuvars, sepiyolit, jipsler ve mağara çökellerinin ESR ile tarihlenmesi),  deprem öncesi doğada gözlenen sıra dışı olaylar üzerine çalışmalar.   

 

II. TEZ YöNETıCıLığı:  

* Yük. Lis. Tez çalışması Konusu:  “Mağara örneklerinin ESR (Elektron Spin Rezonans) Yöntemi ile ıncelenmesi ve Tarihlenmesi", 

   öğrenci: Enis Sert, Tez savunma tarihi: 25.07.2014

 

 *Yük. Müh. Tez çalışması Konusu : “Mağara çökellerinin ESR Yöntemi ile ıncelenmesi”
   öğrenci: Gül Anbar, Tez savunma tarihi: 25.9.2006.

 

III. PROJELER: 

 

6. Doktora sonrası: ü. Ulusoy, "Gökyüzü ve atmosferdeki sismik fenomenleri gözleme sistemi", 12. 4. 2013 - 12. 4. 2016, 
H.ü. BAP Destekli, Proje no: 259, Proje grubu: Fen ve Mühendislik.

 

5.  Doktora sonrası: ü. Ulusoy, "çatalhöyük çevresinde bulununan mağaraların doz hızlarının belirlenmesi",
08. 04. 2013 - 08. 08. 2013, H.ü. BAP Destekli, Proje no: 013D04602002, Proje grubu: Fen ve Mühendislik.

 

4.  Doktora sonrası: B. Erdoğu, ü. Ulusoy, O. özbek, 2009-2012, "çatalhöyük Speleothem Projesi", TüBıTAK.

 

3. Doktora sonrası: ü. Ulusoy, S. Bayarı, G. Anbar, N. özyurt, 2004-2007, “Mağara çökellerinin ESR ile yaş tayini ve bu çökellerin mikro-jeokimyasal analiz ile de incelenerek paleo-iklim koşullarının araştırılması”, TüBıTAK (çAYDAG), proje no: 104Y203.  

 

2. Doktora sonrası: ü. Ulusoy, M. Ikeya, 1999, “Fayların ESR ile Tarihlenmesi: Türkiye’den Kuzey Anadolu Fayının Japon Faylarıyla Karşılaştırılması”, Osaka Unv, Japonya (16 Kasım 1998-3 Temmuz 1999), TüBıTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursları (BAYG-C) 4 aylık bursiyeri. 

 

1. Doktora çalışması: TüBıTAK tarafından desteklenen proje kapsamında: Apaydın, F., Kaptun, Y. ve Ulusoy, ü., 1994, “Kapadokya Yöresi Jeolojik Minerallerin Magnetik özelliklerinin ESR Yöntemiyle Araştırılması ve Tarihlenmesi" TüBıTAK, TBAG 1109, Ankara.  

 

IV. POPüLER AKTıVıTELER:  Uzakdoğuluların efsane ve atasözlerinin ortaya koyduğu deprem öncesinde yaşanan sıra dışı olaylar ile Kobe (1995) ve ızmit Depremi (1999) öncesinde tanık olunan sıra dışı olayların istatistiksel değerlendirme sonuçları Sabah, Milliyet, Cumhuriyet, Türkiye, Akşam, Star, Hürriyet ve Radikal Gazeteleri ve çeşitli TV kanalları haber bültenleri (ATV, Meltem TV, Kanal 7, Star, Kanal D, NTV, TV 8, Kanal 6, BRT) yoluyla halka duyuruldu. 

 

V. öğRETıM DENEYıMı:  Temel Fizik Lab. I, II, Elektrik, Elektronik, Dalgalar, Kuvantum ve ıstatistik Laboratuvarları, Temel Fizik I ve II.,  Final ve Arasınav Gözetmen-Gözetmenlik Koordinatörlüğü (1996-1999).

 

VI. öğRENCı DANIşMANLIğI:  2002-2007 Dönem Hacettepe üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Danışmanlığı.

 

Fiz 402-33, 28, 25 (ıleri Fizik Proje Laboratuvarı), Fiz 420-22-18 (Mezuniyet Projesi) ve Fiz 432-17 Bitirme çalışması kapsamında yönetilen Projeler 

öğrenci adı  Proje Konusu   

Tarihi 

32. Z.Pirnepesov  Deprem ve Ay Evreleri

Haziran 2017

31. O. Gürbüz  Görüntü ışlemeyle Renk Analizi

Haziran2014

30. T.Aydın Meteorolojik parametrelerin sismik fenomenler açısından değerlendirilmesi 

Temmuz2013 

29. K. Ehliz Sismik fenomenler ve meteorolojik parametrelerdeki değişimler

Haziran2013

28.M.A. Emekli Manyetik Anomali Yöntemi ile kara mayınlarında yer belirleme

Haziran2012

27.  S. Kurnaz Gama Dedektörü ile çevre doz hızının bulunması

Haziran2012

26. S. Demirel Uydu görüntülerinden faydalanarak sismik bulutların araştırılması Haziran2011
25. H.A. Karaca  Mağaradan alınan örneklerin ESR (elektron spin rezonans) yöntemi ile tarihlendirilmesi Haziran2011
24. ö. çapraz Mağara örneklerinin elektron spin rezonans (ESR) yöntemiyle incelenmesi ve tarihlenmesi  Haziran2011 
23.O.B.Köprücü Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) yöntemi ile mağara örneklerinin incelenmesi Haziran2010
22. M. Kıvanç  Depremlere öncü olarak gelişen deprem sisleri, deprem bulutları, deprem ışıkları Haziran2010
21. B.ü. Aydın Deprem öncesi sıra dışı artış gösteren aerosol yoğunlukları Haziran2010
20. ö. Yeşilbaş Mağaralardan toplanan örneklerin ESR yöntemi ile ısıl davranışlarının incelenmesi

Haziran2010

19. S. Bayram Mağara örneklerinin elektron spin rezonans ile tarihlendirilmesi Haziran2010
18. M. Kaya Jeolojik örneklerin ESR yöntemi ile incelenmesi ve tarihlendirilmesi  Haziran2010
17. Z. Eryılmaz Mağara çökellerinin ısıl geçmişlerinin ESR yöntemi ile incelenmesi Mayıs2008
16. S. Cesur Mağara örneklerinin ESR ile tarihlenmesi Mayıs2008
15.ş.Dumanlıdağ Didim göktaşı örneğinin ESR ile ıncelenmesi Mayıs2008
14. A. şahiner Elektrik alanının balık aktivasyonuna etkisinin incelenmesi Haziran2007
13. M.T.Yoldar  Mikrokırılma sürecinde oluşan Elektromagnetik dalgaların ölçümü ve analizi (II) Haziran2006
12. M.ö. özdağ Mikrokırılma sürecinde oluşan Elektromagnetik dalgaların ölçümü ve analizi (I)  Haziran2006
11.U. Kaan Bir eğri uydurma (regresyon) programının oluşturulması 

Mayıs 2006

10. ö. Orhan  Kayaçlarda mikrokırılma ile ilgili ELF sinyallerinin ölçümü Haziran2005
9. ş. Esmer ESR yöntemi ile kalsit mineralinin tarihlenmesi  Haziran2004
8. D. Uluada Kalsit mineralinin ESR yöntemi ile ısıl özelliklerinin incelenmesi  Haziran2004
7. P. Ersoy Jips mineralinin ESR yöntemi kullanılarak ısıl özelliklerinin incelenmesi Haziran2003
6. E. Meydan Elektron Spin Rezonans yöntemi ile jips mineralinin tarihlenmesi

Mayıs 2003

5. S. Akdemir  Jips mineralinin ESR yöntemi ile tarihlenmesi ve ısıl özelliklerinin incelenmesi  Haziran2002
4. H. Karadut  Bezelyelerin paramagnetik özelliklerinin ESR yöntemi ile incelenmesi Haziran2002
3. ı. Seven Arkeolojik örneklerin ısıl geçmişlerinin belirlenebilirliğinin ESR Spektroskopisi yöntemi ile araştırılması Haziran2001
2. H. Tatlısu Kuvars minerallerinin E’ merkezlerine ilişkin eşdeğer doz değerlerinin ESR yöntemi ile saptanması Haziran2000
1.E. Pazoğlu   çeşitli bölgelerden alınan fay örneklerine ilişkin kuvars minerallerinin eşdeğer doz değerlerinin ESR yöntemi ile saptanması  Haziran2000