Katılınan Proje Sergileri

 

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 9. Proje Sergisi (17-18 Mayıs 2012)

       M.A. Emekli. "Manyetik Anomali Yöntemi ile kara mayınlarında yer belirleme" başlıklı bitirme projesi, H.Ü. Mühendislik Fakültesi tarafından 17-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen "9. Proje Sergisi"nde sunulmak üzere Fizik Mühendisliği Bölümü'nden seçilen 3 projeden biridir.  

 

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 7. Proje Sergisi (13-14 Mayıs 2010)

         M.Kıvanç, B.Ü. Aydın.  “Depremlere öncü olarak gelişen deprem sisleri, deprem bulutları, deprem ışıkları ve   sıra dışı artış gösteren aerosol yoğunlukları” başlıklı bitirme projesi, H.Ü. Mühendislik Fakültesi tarafından 13-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen "7. Proje Sergisi"nde Fizik Mühendisliği Bölümü birincisi olarak seçilmiştir.