Bilim Kurulu

 

Ülkü Ulusoy (Fizik)
    
 Hiroshi Asahara (Japonya)(Fizik)
   

  

Ulvi Ulusoy(Kimya)
   
  Himansu Kumar Kundu (Hindistan)(Jeofizik)
   

Mustafa Oğuz Güç (1960-2009)(Tıp)
   
 Chien-chih Chen (Tayvan)(Jeofizik)
   
  Feza Arıkan(Elektrik ve Elektronik) 
  
  Neil Whitehead (Yeni Zellanda) (Radyo-biyo-jeokimya)
   
   Ali Demirsoy  (Biyoloji)
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***Liste oluşum sırasına göre düzenlenmiştir.