Yüzlerce hatta binlerce yıldır, büyük depremlerden önce gizemli fenomenler olduğu bildirilmektedir. Bunlar bilimsel olarak açıklanabilir mi?

 

Motoji Ikeya (geçenlerde vefat eden, Osaka Üniversitesi Yüksek Lisans Bilim Okulu’nun emekli profesörü), bu fenomenlerin açıklanabileceğine inanıyordu. Kendisi, bu fenomenleri açıklamak üzere, bilimsel kariyerinin önemli bir kısmını elektromanyetizma teorisini test etmeye adadı; böylece bunların depremlerin önceden bilinmesinde yararlı olacağına inandı. Profesör Ikeya bu alanda yalnızca bilimsel makale değil kitaplar da yayınladı. Onun en kapsamlı çalışması Earthquakes and Animals, from Folk Legends to Science (Depremler ve Hayvanlar, halk hikayelerinden bilime), (300 sayfa) World Scientific tarafından 2004’te yayınlandı. . Bu kitap yayınevinin en çok satan kitaplarından biri oldu. O, What are our  pets trying to tell us? (Hayvanlar bize ne anlatmaya çalışıyorlar?) adlı bir çocuk kitabı da yazdı.

 

Profesör Ikeya, depremlerin öncesine ilişkin sıra dışı hayvan davranışları hakkında söylenen eski atasözleri ve efsaneler ile diğer ender oluşumların sadece kurgu ve hikaye olmadığına, bunların bilimsel olarak test edilebileceğine inandı. Son 10 yılda M7 ve daha büyük depremlerin olduğu Japonya (i), Türkiye, Hindistan ve Tayvan’da topladığı pek çok “haberci raporlar”ı da bu efsanelere ekledi. Ikeya, laboratuar deneylerinde hayvanlara, bitkilere ve elektronik cihazlara elektromanyetik (EM) dalgalar uygulayarak, bildirilen deprem habercisi olayların önemli bir kısmını yeniden gerçekleştirdi – aynı EM dalgaların depremlerden önce fay düzlemleri ve tektonik levhaları ezen muazzam basınçlar tarafından oluşturulduğuna inandı.

 

Profesör Ikeya’nın kuramı, depremlerin büyüklük, yer ve zamanının kesin bir biçimde önceden bilinemeyecek kadar karmaşık olduğunu iddia eden sismologlar arasında tartışmaya yol açtı. Ancak, Ikeya asla kesinlik olabileceğini iddia etmedi; kuramının büyük depremlerden önce bildirilen çok çeşitli sıra dışı haberci fenomenlerin sebebini açıklayabileceğini iddia etti ve atmosferde, bitkilerde, hayvanlarda, elektronik cihazlarda ve ev aletlerindeki yeterli sayıda çeşitli fenomenlerden toplanan verilerin yaklaşan büyük bir depremin yerini, zamanını ve büyüklüğünü kabaca tahmin etme olanağı verebileceğine yürekten inandı.

 

Şimdi, bilim komitesi depremlerden önce EM sinyallerin algılandığını onaylıyor ve bunun önceden bilme için ne anlama geldiğini ve nasıl olduğunu yorumluyorlar. Ikeya, çalışmasının elektromanyetik sismoloji olarak adlandırdığı yeni bir araştırma alanının doğumuna yardımcı olduğunu umut etti.

 

Bu web sayfası Profesör Ikeya’nın iki ingilizce yayınınıa adanmıştır: What are our pets trying to tell us? (Hayvanlar bize ne anlatmaya çalışıyorlar?) ve Earthquakes and Animals (Depremler ve Hayvanlar). Profesör Ikeya bu çocuk kitabını henüz tamamlamışken 2006’da ansızın vefat etti.

Çocuk kitabını okuyunuz: Hayvanlar bize ne anlatmaya çalışıyorlar?

Kitabın bazı bölümlerini görünüz: Earthquakes and Animals, From Folk Legends to Science.

 

(i) Japon haberci raporları veren Prof Kiyoshi Wadatsumi sayesinde çizildi.