“Yüzümü yıkarım

Ve iğnelenen gözlerim

Şimşek ya da Canavar

Gelen her neyse?”
diyerek şarkısını söyler Siyami.

“Tik-tak, tik-tak” der kuvars saat. “İğnelenme hissi ibrelerimi durdurdu ve hızla hareket ettirdi. Radyo ve televizyon, lamba, buzdolabı ve hayvanlar; hepimiz iğnelenmeyi hissettik.”

Fırtınalardan önce ve belki de depremlerden önce elektrik alanlarının oluşumu