“Bazı zamanlar...

Yer kabuğunun bu büyük parçaları...

...denizin altındadır. Tabanın kayması ve sonra geri sıçramasıyla üstteki parça çöker ve ardından bir deprem ve tusunami olur.

Depremlerin iki türü