Geri | Anasayfa | Kitabı okuyunuz

GİRİŞ

Profesör Ikeya, akademik çalışmalarını yaygınlaştırma ve halkı eğitme çabası içinde, Japonca yazdığı bu çocuk kitabını 2005 (Parade Pres, Osaka)’te yayınladı. Mart 2006’da ansızın vefat ettiğinde, bu kitabı İngilizce yayınlamaya hazırlanıyordu.


Anneler ve babalar bu kitabı çocuklarına okurlarsa, daha çok insan, büyük bir depremden günlerce ve hatta haftalarca önce evcil hayvanlardaki sıra dışı davranışları ve doğadaki tuhaf olayları fark edebilecekti. Motoji, bu nadir davranış ve olayların elektromanyetik (EM) alanlarla açıklanabildiğine ve insanların bu bilinçle önlemler alarak hayatta kalabileceklerine inanmaktaydı.


Bu kitapta sunulan hayvan davranışları ve diğer olaylar hakkındaki bilgiler, onun lâboratuvarda yaptığı EM deneylerin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır.

 

Profesör Ikeya, son günlerinde Japoncada yazdığı bu kitabın İngilizcesini ve Türkçesini -Profesör Ulusoy tarafından- yayınlamaya çalışıyordu. Vefatından sonra, arkadaşları ve ailesi bazı düzeltme ve değişikliklerle kitabı tamamlamış ve ona hürmeten bu web sayfasına eklemişlerdir.

 

Yazmayı planladığı önsözünde;

“Hayvanlar ve depremler hakkında yazılan bu resimli çocuk kitabında, bir kız çocuğu köpeği ile birlikte tuhaf “haberci olaylar”a tanık olmaktadır. Çocuğun beslediği evcil hayvanlar ona depremlerden önce böyle tuhaf davranmalarının nedenini anlatırlar. Ben burada çocukları fazla korkutmamaya çalıştım. Çocuk hikâyede yaralanmadı çünkü babası daha önceden yeterince önlem almıştı.

 

Büyük depremlerin habercileri bilimsel olmayan olaylar değildirler ancak bilimsellik yolunda daha işin başındadırlar (yani bu olaylar henüz ispatlanmamış fenomenlerdir). Bunlar şimşek ya da yapay elektromanyetik gürültü ile de oluşabilen ve bir lâboratuar ortamında yeniden gerçekleştirilebilen elektromanyetik olaylardır.  Anne ve babalar bu resimli kitabı çocukları ile birlikte okuduklarında, herkesin deprem öncesi fenomenler hakkında daha çok şey öğreneceğini umuyorum. Atalarımız da bu olayları biliyorlardı ve onları hurafeler ya da tuhaf inançlar olarak görmüyorlardı.

 

 

Hayvanları ve çevrenizi gözleyin. Çeşitli haberci olayları fark ederseniz, sadece bir depreme hazır olup olmadığınızı sorgulayın. Çok küçük hazırlıklar bile yaralanma ve hasarları azaltabilir. Deprem olmazsa hiç bir şey olmaz, bundan memnuniyet duyarsınız.”

 

Profesör Ikeya’nın çocuklar için yazdığı resimli kitap aynı zamanda “Hayvanlar Depremlerden Önce Neden Sıra Dışı Davranırlar? (Japonca; NHK Yayını, Tokyo, 1998) ve “Büyük Depremlere Öncü Sıra Dışı Fenomenler (Japonca; Seishun Yayını, Tokyo, 2005) kitaplarını da temel almıştır.


Geri