...yerin merkezi öyle sıcaktır ki, yer kabuğu onun üzerinde yüzer.

Yerin bazı parçaları birbirlerini öyle kuvvetle iterler ki elektrik meydana gelir. Sonra yer kabuğu kırılır ve aniden hareketlenir. Buna deprem denir.

Bir depremin mekanizması