Ana Sayfa

 

ŞEKİLLER

Şekil 1: Bir depremden önce, balıkların ve böceklerin kendiliklerinden aynı doğrultuda dizildiklerini anlatan bildirimler, elektrik alan deneyleri ile laboratuvar ortamında yeniden gerçekleştirildi. Bu hayvanların boyları boyunca etkisinde kaldıkları elektrik akımından en az etkilendikleri doğrultuya (boylarına dik doğrultuya) çabucak yöneldiklerini ya da sıçrayarak akımdan kaçmaya çalıştıklarını sanıyoruz. Solda: Bir laboratuvar deneyinde, golyan balıklarının elektrik alan pulsları uygulandıktan sonraki durumu. Balıklar ilk başlarda rastgele doğrultularda yüzerken, daha sonra akvaryumun kenarlarına, elektrik akımına saldırdılar. Sağda: İpek böceklerine (ve diğer bazı böceklere) yapılan deneyler de aynı şeyi gösterdi; (a) ipek böceklerinin başlangıçtaki konumu (b) uygulanan elektrik alanına dik doğrultuda sıralanma. Geri dön 

Şekil 2: Kedilerin elektrik yük boşalmalarına karşı duyarlılıkları bir TBS (Tokyo Yayını, A.Ş.)’de "Şaşırtıcı Hayvanlar" adlı bir TV programında gösterildi. Kedi sağda: (a) Van de Graff üretecinin bulunduğu odaya bitişik odadaki uyuyor. (b) İşitilemeyen elektromanyetik yük boşalmasına tepki gösteriyor. (c) Her yük boşalmasının ardından gözlerini kapatıyor. (d) Ağzında sahibinin çorabını taşıyarak (yavrularını tehlikelere karşı saklamaya çalışıyor gibi) endişe içinde miyavlayarak odadan çıkıyor. Hava durumu ile ilgili bir atasözü “bir kedi yüzünü yıkadığında yağmur yağacaktır” der. Bir kedinin gözleri ve bıyıkları elektriksel olarak iletkendir ve 100 km uzaktan yaklaşan bir fırtınayı algılaması mümkündür. Kedi saatte 20- 30 km hızla yaklaşan fırtına için miyavlarsa, onun bulunduğu yere yaklaşık 3-5 saat içinde yağış gelecektir. Depremlerden önce görülen benzer yüz yıkama davranışı kedinin EM alanlara karşı gösterdiği tepki olabilir. Geri dön

Şekil 3: Japonya’nın batı tarafının (sağ üst) ve Kansai bölgesinin (aşağıda) haritası, 17 Ocak 1995’de yerel saatle sabah 05:46’da yaşanan 7,2 büyüklüğündeki Kobe Depremi öncesinde uyanan öğrencilerin sayısının ankete cevap veren diğer tüm öğrencilerin sayısına oranını gösteriyor. (Onlar normalde bu saatte uyanık olmazlardı.) Kobe Depremi’nin deprem dış merkezinden itibaren 100 km’ye varan uzaklıklardaki bölgede bulunan çocukların % 20’si depreme bir dakikadan daha uzun bir süre önce uyandılar. Bu bölgenin dışında tepki yok gibiydi. Deprem olduğu yıl 8-10 yaşında olan bazı öğrenciler annelerinin yatağına gidecek kadar korktuklarını söylediler. Ki-kare istatistiksel testi, %20’lik bir oranın rastlantı olma olasılığının trilyonda bir olduğunu gösterdi. İzmit’te bir erkek çocuğu, 1999 depreminden hemen önce ağlayarak anne ve babasını uyandırdı. Annesi köpeklerin kurtlar gibi uluduğunu işittiğini ve sonra da depremin vurduğunu anlattı. Onlar evleri yıkılmadan hemen önce dışarı çıkmışlardı. Geri dön

 Şekil 4: Deprem Bulutları: Bir başka atasözü daha söylenegelir: İyi havalarda depremden önce sisler dağları örter. Depremlerden önce deprem bulutları (tuhaf şekilli bulutlar) hakkında bildirimlerde bulunulmaktadır. Solda: (a) Kobe Depremi (1995)’nden bir gece önce saat 05:45’de çekilen hortum bulutunun fotoğrafı görülüyor. Prof. Ikeya’nın grubu da laboratuarda aşırı derecede soğutulmuş bir ortama şiddetli elektrik alanları uygulayarak sis (bulutları) oluşumunu gerçekleştirebildiler. (Aşırı derecede soğutulmuş bir atmosfer ortamına elektrik alanı uygulanırsa su zerrecikleri oluşur.) (b) Bulutlar anoddan katoda doğru ışınsal olarak dağılmaktadır. (c) Profesör Ikeya iğne elektrod ile topraklanmış küre arasına uyguladığı voltajları artırarak hortum (ejderha) biçimli bulutları elde etmektedir. Kimileri meteoroloji uydu fotoğraflarındaki sonbaharın tüy bulutlarını (paralel şeritli bulutları) o bölgedeki depremlerle ilişkilendirmekte ve bunları “deprem bulutları” olarak adlandırmaktadırlar. Deprem ışığı (EQL), depremden önce ve deprem esnasında gökyüzünde ya da yerde, çeşitli şekillerde ve renklerde ortaya çıkmaktadır. Deprem ışığı hakkında tarihsel olduğu kadar yeni söylentiler de bulunmaktadır. (d) Şekilde Kobe Depremi’nden önce çekilen deprem ışığının fotoğrafı görülmektedir. Fotoğraf seher vaktinde çekilmemişti; kış idi ve deprem ışığı batıda görülmüştü. Şiddetli elektrik alan üreten bir fay, büyük depremlerden önce gökyüzünde ve atmosferde görülen bu sıra dışı ışıklar, bulutlar, sisler ile diğer fenomenler hakkındaki efsanevi ve güncel raporları açıklayabilir.  Geri dön 

 Şekil 5: Sağda: Bir Van de Graff üretecinden gelen elektromagnetik pulslar, bir geyik böceğini kışın talaştan oluşan yuvasından dışarı çıkardı. Geri dön

Şekil 6: Kedi balığı, normalde, su içinde yatay ve hareketsiz durumda avını bekler. Deprem büyüklüğü 6,7 olan Geiyo Depremi (2001)’nden 20 saat önce, deprem dış merkezine 240 km uzaktaki akvaryumda bulunan kedi balığı vahşice çırpındı. Profesör Ikeya ve öğrencileri akvaryumdaki kedi balığına elektrik alanı uygulayarak (solda) aynı davranışı laboratuvarda yeniden gözlediler. Geri

Şekil 7: Sağda. Laboratuvarda mimoza çiçeği. Yüksek voltaj (a) uygulanmadan önceki normal görünümü, (b) uygulandıktan sonra yapraklarını kapattığı görünüm. Dipnot

Şekil 8: Bir Japon atasözü söylenegelir: Tapınak mihraplarındaki mum alevleri depremlerden önce yay gibi bükülürler. Bu fenomen laboratuvar ortamında yeniden gerçekleştirildi (solda). Mum alevi pozitif ve negatif iyonların oluşturduğu bir plazma ortamıdır ve alev elektrik alanlarının şiddetlendiği yön olan aşağıya doğru çekiliyor. Dipnot

 Şekil 9: Sağda: Tokyo’da bir mağazanın vitrinindeki büyük bir mıknatısa tutunmuş uç uca dizilmiş demir çiviler Ansei-Edo (Tokyo) Depremi (1855)’nden iki saat önce yere düştü. Bu olay Ansei Kayıtları’nda anlatılmıştır ve bir deprem tahmin cihazının yapımında rehber olmuştur. Sonraları bazı bilim insanları bu fenomeni magnetik anormalliklerle ilişkilendirdiler. Ancak, depremlerden önce ortaya çıkan yerin magnetik alanındaki kesilim, bu fenomene yol açacak büyüklükte değildir, çok küçüktür. O halde, bu fenomen bir sarsıntı öncesindeki magnetik kesintilerin etkisiyle değil tektonik gerilmelerle üretilen EM alan etkisiyle gerçekleşmektedir. Aynı etki laboratuvarda elektrik yük boşalması deneyiyle yeniden elde edildi. Öncü modele dayalı olarak geliştirilen “Deprem İşareti” adı verilen deprem tahmin cihazı şimdilerde piyasada bulunmaktadır. Sağda (a) Deprem tahmin cihazının Ansei Kaydındaki çizimi ve (b) laboratuardaki güncel modeli. (c) Laboratuvarda elektrik alanının uygulanmasıyla mıknatıstan dökülen uçuca tutunmuş çiviler zinciri. Dipnot

 Şekil 10: Bir Japon atasözü: Tavuklar yemediğinde, tedirgin göründüklerinde ve başlarındaki horozun endişeli bir hal aldığında bir deprem olur. Videodan alınan fotoğraflar bir tavuk çiftliğinde normal olarak beslenen (üstte) ve bir Wimshurst üretecinden elektrik yük boşalmaları sırasında sakin görünen ancak dikkat kesilmiş tavukları gösteriyor (altta). (Yük boşalmaları gürültülü olduğuna göre, gürültü tavuklarda sakin ve dikkat içinde bekleyen bir tepkiye yol açmış olamaz.) Elektrik alan pulsları uygulanmaya başladıktan sonra, yaklaşık 4000 tavuk sessizliğe büründü, yem yemeyi bıraktı, başlarını kafeslerinin dışına çıkardı ve deney yapan kişiyi izledi.
Dipnot

Başa dön